stuburgalis

stuburgalis
stubùrgalis sm. (1) Š 1. K.Būg(Kp), Rtr, , NdŽ, ŽŪŽ107, MedŽ398 anat. uodegikaulis (os coccygis): Nuo kryžkaulio žemyn eina 4–5 maži kauliukai – tai uodegos, arba stuburgalio (strėngalio), kaulai . Stuburgalis, arba uodegėlė, atitinka gyvulių uodegą V.Laš. 2. užpakalis, pasturgalis: Nusimušiau stubùrgalį Šd. Kad kas jam (aitvarui) pliką stuburgalį parodą, jis tuoj pametąs, ką turiąs Sln. Ant stubùrgalio meitėlio yra šeriai J. 3. medžio stuburo, stuobrio galas: Ne medžiai, bet stubùrgaliai – lentų neišpjausi Šts. Vyrai šoks į pilkalnį stuburgaliais kauti tų, kas nekviestas čia bus atėjęs Vaižg. 4. scom. prk. kas trumpas, storas: Ana toks stubùrgalis J.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • stuburgalis — stubùrgalis dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • stuburgalis — statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Coccyx ryšiai: platesnis terminas – pagrindiniai terminai …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • Coccyx — stuburgalis statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Coccyx ryšiai: platesnis terminas – pagrindiniai terminai …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • kramuolys — kramuolỹs sm. (3b) stuburgalis: Kap susmušiau krãmuolį, tai ir pastvėrė greituška (paleido vidurius) Grv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pirdakaulis — pirdãkaulis sm. (1) Slk, Užp, Kp, Kkl, Ldk, Ut, Vlk vlg. stuburgalis: Teip susitrenkiau begriūdamas pirdãkaulį Ds. Kaip sėdo an akmenio smarkiai, net jam pirdãkaulis ažusopo Zr. Net pirdãkaulį sopa nuo jojimo Trgn. Keliu pirdãkaulin, ir eik! …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • staburgalis — stabùrgalis sm. (1) 1. KŽ, Rtr žr. stuburgalis. 2. apie nerangų žmogų: Toks tu stabùrgalis! Mlt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stibikaulis — stibìkaulis sm. (1) Š, NdŽ, DŽ, KŽ, LKAI178(Lnkv, Kair, Vvr, Šll), Nm, Škn, Ar, stibykaulis (1) J, Š, NdŽ, LKAI178(Vgr, Jdr, Grdž, Skr), Ds, Kv 1. blauzdikaulis: Papuolė po ratais, ir anam abiejų kojų stibìkaulius sutriuškino Vkš. Reik ilgų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stiburkaulis — stibùrkaulis sm. (1) NdŽ stuburgalis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stribūna — sf. (1) NdŽ, FrnW, stribūnà (2) 1. užpakalis, sėdynė: Žemiau kryžiaus yra stribūnà J. Prie mano stribūnos ir antį iškeptumei LTsIV72. Sulopiusi [sijoną] pasidžiaugsi, ant stribūnos kad anttrauksi JD181. Atbėga meška, jos stribūna pleška JD433.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stribūnkaulis — sm. (1) stuburgalis: Kaulas nuo strėnų arti uodegos bus stribūnkaulis J …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”